എനിക്കു ശ്വാസം മുട്ടുന്നു ………..

മകനെ, നീയെനിക്ക് മാപ്പ് തരിക

നിനക്ക് ദാഹിച്ചപ്പോൾ പുഴയെ

ദിശ മാറ്റി നിന്റെ തൊണ്ട നനയ്ക്കാത്തതിൽ

നീയെന്നോട് പൊറുക്കുക,

കാൽമുട്ടിനടിയിൽ നിന്റെ

ജീവന്റെ ശ്വാസം തടഞ്ഞപ്പോൾ

കൊടുങ്കാറ്റായി വരാത്തതിൽ

മകനെ, പൊറുതി നൽക നീ,

നിറം നോക്കി മനുഷ്യനെ വിധിക്കുന്ന

അന്ധന് നിന്നെ വധിക്കാൻ വിട്ടു കൊടുത്തതിൽ

എന്റെ നിറം നിനക്ക് ഞാൻ നൽകി

ഓർത്തില്ല, എന്നെ മറന്നവർ

നിന്നെ വെറുതെ വിടില്ലെന്ന്……..

2 thoughts on “എനിക്കു ശ്വാസം മുട്ടുന്നു ………..

  1. മനോഹരമായ, ശക്തമായ വാക്കുകള്‍.👍👍
    ചെറിയ അക്ഷരതെറ്റുകളുണ്ട്, തിരുത്തുമല്ലോ.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s